Kolin Kotiseutuyhdistys >Yhtenäiskoulu Kolille

Yhtenäiskoulu Kolille


Kolin yhtenäiskoulu

 • Aloittaa syksyllä 2010 täydentyen syksyyn 2012 mennessä yhtenäiseksi peruskouluksi (luokat 0-9).
 • Taustalla Lieksan kaupungin halu säilyttää ja kehittää Kolin koulua maantieteellisistä ja elinkeinopoliittisista syistä.
 • Hanketta tukee opetushallitus.
 • Hankkeessa kiinteä yhteistyö Lieksan Keskuskoulun, Surpeenvaaran koulun ja Lieksan kansalaisopiston kanssa.
 • Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. Itä-Suomen yliopisto ja Pielisen Karjalan musiikkiopisto.

Oppilaat, opettajat ja muu henkilökunta

 • Aloittaa noin 20 oppilasta.
 • 2 luokanopettajaa, 3 aineenopettajaa (matemaattiset aineet, kielet ja kotitalous), erityisopettaja ja opinto-ohjaaja.
 • Muu henkilökunta : emäntä / siivooja.

Erityisiä opetusjärjestelyjä

 • Osa teknisistä töistä Lieksan keskuskoululla helmi-maaliskuussa, luokat 5-9 (käytetään jäätietä).
 • Kemian ja biologian laborointityöt tehdään Lieksan keskuskoululla (2-4 päivää/lukuvuosi).
 • Ortodoksisen uskonnon etäopetus Surpeenvaaran koululta (käytössä jo).
 • Valinnaisaineiden opetuksessa kiinteä yhteistyö Lieksan kansalaisopiston ja musiikkiopiston kanssa, valinnaisaineissa tulee näkymään paikallisuus mm. matkailuyrittäminen.
 • Omat luokanopettajat hoitavat reaali- ja taitoaineiden opetuksen omalla koululla (tarvittaessa konsultointi Lieksan keskuskoulun kanssa).
 • Etäopetusta kehitetään edelleen täydentämään ja tukemaan oppimista.

Kansainvälinen yhteistyö

 • Kolin kylä elää matkailun avulla – kansainvälisyys ja kielitaito ovat erittäin tärkeitä asioita.
 • Pienelle yksikölle elinehto on monipuolinen yhteistyö niin paikallisesti kuin kansainvälisesti.
 • Kolin koulu on mukana monenvälisessä Comenius-hankkeessa
 • Yhteistyökoulut Ruotsista, Saksasta, Tsekin tasavallasta, Turkista ja Lieksan Surpeenvaaralta.
 • Kannettavien tietokoneiden opetuskäytön kehittämiseen liittyvä hanke alkamassa (pääkoordinaattorina Itä-Suomen yliopisto, eurooppalaisia yliopistoja ja kouluja sekä Lieksasta Kolin ja Surpeenvaaran koulut).

©Kolin Kotiseutuyhdistys ry. | Yhteystiedot